Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2015

Thatsmeinsideyourhead
Thatsmeinsideyourhead
Serce mi się ścisnęło, jak go zobaczyłam. Głupie to serce jakieś, czy co?
— Monika Sawicka
Thatsmeinsideyourhead
Thatsmeinsideyourhead
Thatsmeinsideyourhead
6564 3c57 500
Thatsmeinsideyourhead
Thatsmeinsideyourhead
6412 595b 500
Thatsmeinsideyourhead

Jeśli on nie reaguje to zwyczajnie nie ma na to ochoty. Jeśli nie odpisuje, to ma cię w dupie. Jeśli nie przedstawia cię znajomym, to nie traktuje cię poważnie albo się ciebie wstydzi. 

I wiesz co jest najlepsze? W takiego faceta najbardziej się wkręcisz.

~Pokolenie Ikea 

Thatsmeinsideyourhead
Jego domknięte wokół niej ręce to było jedyne bezpieczne miejsce na ziemi.
— Zofia Nałkowska "Granica"
Thatsmeinsideyourhead

February 10 2015

Thatsmeinsideyourhead
Thatsmeinsideyourhead
Thatsmeinsideyourhead
Któregośœ dnia ktośœ zostanie Twoim szczęściem. Tak po prostu.
Reposted frommylifee mylifee viamefir mefir

February 07 2015

Thatsmeinsideyourhead
2886 d416
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamefir mefir
Thatsmeinsideyourhead
Reposted frombluuu bluuu viamefir mefir
Thatsmeinsideyourhead
6466 018c 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamefir mefir
Thatsmeinsideyourhead
6413 41b7 500
Reposted fromaromantycznie aromantycznie viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl